Skip to main content
Please wait...

Lista ustanova

Ukupno 61 - 80 od 262
Naziv ustanove Vrsta ustanove Općina Adresa Telefon Email Web
OŠ “Podlugovi“ Ilijaš Javna osnovna škola Ilijaš Žrtava genocida u Srebrenici 212 033 401-017, 033 428-760 skola.podlugovi@gmail.com http://www.ospodlugovi.edu.ba/
OŠ “Srednje” Ilijaš Javna osnovna škola Ilijaš Srednje bb 033 489-047 osskolasrednje@bih.net.ba http://www.ossrednje.edu.ba
OŠ „Stari Ilijaš“ Javna osnovna škola Ilijaš Bosanski put 151 033 402-400, 033 402-300 stariilijas@bih.net.ba https://stari-ilijas.edu.ba/
OŠ “Zaim Kolar” – Dejčići Javna osnovna škola Trnovo Dejčići bb 438-001 +438-000 oszaimkolar@bih.net.ba, oszaimkolar@gmail.com http://www.oszk.edu.ba
OŠ “Izet Šabić” Hotonj – Vogošća Javna osnovna škola Vogošća Donji Hotonj bb 033 481-090 osizetsabic@bih.net.ba http://www.osizetsabic.edu.ba
OŠ “Mirsad Prnjavorac” - Vogošća Javna osnovna škola Vogošća Jošanička 51 033 430-910 mirsad.prnjavorac@osmp.edu.ba http://www.osmp.edu.ba
OŠ “Porodice ef. Ramić” – Vogošća Javna osnovna škola Vogošća Nova cesta 62 033 430-993 os.semizovac@bih.net.ba http://www.osramic.edu.ba
OŠ “Zahid Baručija” – Vogošća Javna osnovna škola Vogošća Omladinska 14 033 432-650 os.zahidbarucija@bih.net.ba http://www.oszb.edu.ba
OŠ “Zajko Delić” - Vogošća Javna osnovna škola Vogošća Kenana Brkanića 2 033 426-830 oszd@oszd.edu.ba http://www.oszd.edu.ba
Privatna osnovna škola “Bloom” Privatna osnovna škola Stari Grad Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/207-899 bloom@bloom.edu.ba http://www.bloom.edu.ba
Internationale Deutsche Schule Sarajevo - Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo Privatna osnovna škola Centar Buka 11-13 +387 33 560-520 info@idss.ba https://idss.edu.ba/
Prva privatna OŠ “Isa-beg Ishaković” Privatna osnovna škola Novo Sarajevo Banjalučka 14, 71000 Sarajevo 061/145-554 infoisabeg@ba.maarifschools.org
Privatna ustanova Školski Centar Maarif Schools of Sarajevo (Škole „Maarif“ Sarajevo) - osnovna škola Privatna osnovna škola Novi Grad Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 033 257 267 info@ba.maarifschools.org https://ba.maarifschools.org/
Međunarodna osnovna škola „Richmond Park International Primary school" Privatna osnovna škola Ilidža Francuske revolucije bb 033 944-140 primary@rps.edu.ba https://primary.rps.edu.ba/
OŠ “Mehmed Handžić” Privatna osnovna škola Ilidža Hamze Čelenke 1 033 626-077 direktor@osmh.edu.ba http://www.osmh.edu.ba
OŠ “Đulistan” Privatna osnovna škola Ilijaš Lješevo - Ilijaš 033 403-321 os_djulistan@yahoo.com http://www.djulistan.edu.ba
Quality Schools International - International School of Sarajevo (QSIS Sarajevo) Privatna osnovna škola koja radi po nastavnom planu druge države Centar Alipašina 41 033 424 450 sarajevo@qsi.org https://sarajevo.qsi.org/
Francuska osnovna škola CIFS Sarajevo Privatna osnovna škola koja radi po nastavnom planu druge države Novo Sarajevo Paromlinska 66 +387 33 611 011, +387 62 334 889 info@cifs.edu.ba https://cifs.edu.ba/
OŠ "AL AMEL" Sarajevo Privatna osnovna škola koja radi po nastavnom planu druge države Ilidža Osik 58 + 387 33 23 02 94 s.skolaalamel@gmail.com, alamelschool@gmail.com https://alamelschools.ba/
Gazi Husrev-begova medresa Javna srednja škola Stari Grad Sarači 49 033 534-888 sekretar@medresasa.edu.ba http://www.medresasa.edu.ba/