Skip to main content
Please wait...

Lista ustanova

Ukupno 141 - 160 od 261
Naziv ustanove Vrsta ustanove Općina Adresa Telefon Email Web
Predškolska ustanova vrtić "Mašnica" Predškolske ustanove - javne Novo Sarajevo Kemala Kapetanovića 25 +387(0)33 661-505 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Rosica" Predškolske ustanove - javne Novo Sarajevo Paromlinska 7 +387(0)33 525-028 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Zvončić" Predškolske ustanove - javne Novo Sarajevo Zmaja od Bosne br.38 033/ 663 789 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Aneks" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Vrbovska bb 033/ 408 990 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Dječiji grad" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Olimpijska bb +387(0)33 469-591 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Dunje" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Brčanska bb +387(0)33 648 984 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Kadifica" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Hamdije Kapidžića 1-2 033/ 586 482 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Labudovi" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Prvomajska 41 +387(0)33 643 194 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Lastavica" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Gradačačka 145 +387(0)33 641-542 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Srećica" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Dobrinjske bolnice br. 4 +387(0)33 460-527 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Umihana Čuvidina" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Smaila Šikala br. 1 033/ 213 531 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Vjeverica" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Trg međunarodnog prijateljstva br. 4 033/ 213 528 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Zeko" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Adema Buće 56 +387(0)33 644 880 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Žiš" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Safeta Zajke br.6 033/ 256 299 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Žubor" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Teheranski trg br.8 033/ 246 462 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Lužani" Predškolske ustanove - javne Ilidža Lužani bb 033/ 407 179 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Radost" Predškolske ustanove - javne Ilidža A. Bojovića bb +387(0)33 698-338 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Ribica" Predškolske ustanove - javne Hadžići Igmanska br.3 033/ 422 733 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Ilijaš" Predškolske ustanove - javne Ilijaš Kakanjska br. 15, Ilijaš +387(0)33 402-217 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Ljiljani" Predškolske ustanove - javne Vogošća Omladinska br.12 033/423 002 info@djecasarajeva.edu.ba