JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo raspisuje:
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo
I
U Školski odbor osnovnih škola kao javnih ustanova, biraju se:
1. Predstavnik Ministarstva (predsjednik)....................................1 član
2. Predstavnik općine na čijem području se škola nalazi.............1 član
3. Predstavnik roditelja/staratelja učenika škole..........................1 član
4. Predstavnik radnika škole........................................................1 član

Vrsta
Javni oglasi