JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 144. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/19 i 33/21), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 42/17 i 23/18), a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (,,Službene novine FBiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

Vrsta
Javni oglasi