Izmjena i dopuna Instrukcije o upisu djece u predškolske ustanove u školsku 2023./2024. godinu

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarjevo izvršilo je izmjenu i dopunu Instrukcije o upisu djece u predškolske ustanove u školsku 2023./2024. godinu ito:

U dijelu ,,III-2 KRITERIJ I ZA BODOVANJE“, mijenja se broj bodova za kriterij pod rednim brojem 5)

Brat/sestra djeteta upisan u predškolsku ustanovu (ukoliko nema mjesta u vrtiću koji pohađa

brat/sestra), na način da se broj 2 mijenja sa brojem ,,5".

U dijelu ,,IV -  UPIS DJECE“, na kraju poglavlja dodaje se novi stav koji glasi: ,, Minstarstvo za odgoj i

obrazovanje Kantona Sarajevo, u izuzetnim okolnostima, može odobriti upis djeteta smještenog u hraniteljsku

porodicu u predškolsku ustanovu nakon okončanog periodičnog upisnog roka, ukoliko ima slobodnih mjesta

za uzrast djeteta u odgojnoj grupi željene predškolske ustanove, po zahtjevu Javne ustanove ,,Kantonalni

centar za socijalni rad" Sarajevo.