Skip to main content

K O N K U R S za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo za školsku 2024/2025. godinu

Poštovani roditelji/staratelji,želimo vas obavijestiti da je danas otvoren konkursni rok za upis djece u predškolske ustanove za školsku 2024/2025. godinu putem sistema EMIS-predškolsko. (Link: https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/k-o-n-k-u-r-s-za-upis-djece-u-predskolske-ustanove-na-podrucju-kantona-sarajevo-za)Kako biste pristupili sistemu EMIS-predškolsko, molimo vas da kliknete na sljedeći link: https://www.predskolsko.emis.edu.ba/Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je pripremilo infografiku s hodogramom aktivnosti za upis djece u predškolske ustanove. Hodogram je dostupan na sljedećem linku: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Infografika%20%20_0.jpgTakođer, Ministarstvo je izradilo Instrukciju o upisu djece u predškolske ustanove za školsku 2024/2025. godinu, kojom su jasno definisana sva prava i obaveze Ministarstva, predškolskih ustanova i roditelja/staratelja. Instrukciju možete pronaći na sljedećem linku: Instrukcija o upisu djece u predškolske ustanove u školskoj 2024/2025. godini | MO KSS obzirom na veliki broj upita roditelja o rezervacijama upisane djece u predškolske ustanove u sistemu za narednu školsku godinu, izrađeno je Uputstvo za roditelje koje je dostupno na sljedećem linku: EMIS PredškolskoUkoliko imate bilo kakva dodatna pitanja, molimo vas da uputite Zahtjev za podršku, na koji ćete dobiti odgovor u predviđenom roku. (Link za podršku: EMIS Predškolsko)