Odmah nakon zaprimljenih dojava o navodno postavljenoj „improviziranoj eksplozivnoj napravi“ u nekoliko osnovnih škola konkretnim smjernicama reagovalo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS

U jutarnjim satima određeni broj osnovnih škola su putem e-mail-a, zaprimili dojavu o navodno postavljenoj „improviziranoj eksplozivnoj napravi“ u prostorijama škola.

Odmah po saznanju škole su poduzele mjere kako bi učenici i prosvjetni radnici sigurno napustili prostor u i oko škola. U školama se nalaze direktori/direktorice, kao i predstavnici Uprave policije Kantona Sarajevo.

Predstavnici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i predstavnici Uprave policije KS su obišli određeni broj škola, obavili razgovor sa direktorima/direktoricama koji čekaju vršenje kontradiverzionog pregleda, radi pružanja podrške i smjernica u cilju zaštite djece/učenika i prosvjetnih radnika.

Koristimo priliku zahvaliti se direktorima i direktoricama škola i svim uposlenicima koji su na siguran način izvršili evakuaciju učenika i prosvjetnih radnika u vrlo kratkom roku. Također, učenicima i prosvjetnim radnicima koji po rasporedu nastavu realiziraju u drugoj smjeni je dostavljena informacija o realizaciji i modelu nastave.

„Želimo istaći da će stručne službe škola u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje putem Mobilnog stručnog tima za krizne intervencije i pružanje savjetodavne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama u prevenciji nasilja/neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštiti učenika u kriznim situacijama osigurati stručnu podršku učenicima, nastavnicima i upravi škola, kako bi se pružila psihološka podrška u suočavanju sa stresnom situacijom. Dakle, cilj pružanja psihološke podrške nakon kriznog događaja je pomoći učenicima i prosvjetnim radnicima da se smanji intenzitet stresnog događaja, pomogne pri izboru strategija suočavanja, te lakše i brže nastavi vršenje redovnih, svakodnevnih školskih aktivnosti u školskim zajednicama, nakon iznenadnog, stresnog događaja“, poručili su iz resornog ministarstva.