PRIRUČNIK za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije COVID-19

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović formirala je Koordinaciono tijelo za izradu Priručnika za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije COVID-19 i imenovala šest ekspertnih grupa koje su ponudile odgovore na ključna pitanja vezana za realizaciju nove nastavne godine, a kako bi se naredna školska godina dočekala što spremnije i bila provedena u boljim uvjetima rada te na najbolji mogući način učenicima i nastavnicima bio osiguran povratak u školske klupe.

Priručnik je dostupan sada i na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Slika