Rang lista primljene djece na augustovskom periodičnom upisnom roku za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godine

Poštovani roditelji/staratelji,

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje objavljuje rang listu primljene djece na augustovskom periodičnom upisnom roku za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godine.

U ovom konkursnom roku izbore predškolskih ustanova za svoje dijete je napravilo 939 roditelja/staratelja.

Na rang listama primljene djece nalazi se 753 djece.

U skladu sa Instrukcijom o upisu djece u predškolske ustanove za školsku 2023/2024. godinu (Link: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/instrukcija_o_upisu_djece_...), definisano je da roditelji/staratelji imaju pravo ponošenja prigovora na sljedeći način:

Roditelji imaju mogućnost predavanja prigovora na upisni rok u predškolske ustanove u roku od pet radnih dana, od dana objave rang liste primljene djece, odnosno u periodu od 21.08.2023. do 25.08.2023. godine.

Način podnošenja prigovora definisan je na str. 10. i 11. Instrukcije (Link: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/instrukcija_o_upisu_djece_...)

Roditelji prigovore podnose isključivo putem propisanog obrasca, koji je dostupan u šalter sali/pisarnici Vlade Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1/prizemlje, kao i na web stranici Ministarstva.

O narednim upisnim rokovima roditelji/staratelji će biti blagovremeno obavješteni.

Slika