Rang lista primljene djece na Konkursnom roku za upis djece za početak školske 2023/2024. godine

Poštovani roditelji/staratelji,

Na linku Vam je dostupna rang lista primljene djece na Konkursu za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godine - Konkurs za upis djece u predškolske ustanove za početak školske 2023/2024. godine (LINK: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/rang_lista_primljene_djece...)

U ovom konkursnom roku izbore predškolskih ustanova za svoje dijete je napravilo 1.463 roditelja/staratelja.

Na rang listama primljene djece nalazi se 1.358 djece.

U skladu sa Instrukcijom o upisu djece u predškolske ustanove za školsku 2023/2024. godinu (Link: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/instrukcija_o_upisu_djece_...), definisano je da roditelji/staratelji imaju pravo ponošenja prigovora na sljedeći način:

Roditelji imaju mogućnost predavanja prigovora na upisni rok u predškolske ustanove u roku od pet radnih dana, od dana objave rang liste primljene djece, odnosno u periodu od 19.06.2023. do 23.06.2023. godine.

Način podnošenja prigovora definisan je na str. 10. i 11. Instrukcije (Link: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/instrukcija_o_upisu_djece_...)

Roditelji prigovore podnose isključivo putem propisanog obrasca, koji je dostupan u šalter sali/pisarnici Vlade Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1/prizemlje, kao i na web stranici Ministarstva (Link - https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/obrazac_prigovor_2023-2024...).

O narednim upisnim rokovima roditelji/staratelji će biti blagovremeno obavješteni.