RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ UPRAVLJANJA MV ZA 02. OKTOBAR 2023. GODINE