OBAVJEŠTENJE: Program stručnog usavršavanja-oktobar 2023. godine