Obavještenje - promjena termina prijema prijava petkom