Aktivnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje usmjerene na sigurnost i zaštitu učenika

 Početkom 2021. godine, Ministarstvo je formiralo link "Sigurnost, zaštita i dobrobit učenika“ na kojem je objedinjena lista dostupnih resursa/materijala, za nastavnike osnovnih i srednjih škola.
 Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je provelo istraživanje o psihofizičkom zdravlju djece/učenika i nastavnika u junu 2021. godine. Na temelju rezultata provedenog istraživanja izvršena je analiza podataka, te su školama dostavljene preporuke za unaprjeđenje psihofizičkog zdravlja djece/učenika u školskoj 2021/2022. godini. Trenutno je u toku priprema istraživanja o mentalnom zdravlju učenika nakon pandemije, odnosno povratka u školske klupe, te će se na temelju dobijenih rezultata pripremiti Program podrške učenicima u školskoj 2022/2023. godini.
 U avgustu 2021. godine svim osnovnim i srednjim školama je dostavljen akt u kojem se škole pozivaju da realiziraju teme koje su u funkciji zaštite mentalnog zdravlja djece/učenika.
 U cilju adekvatne pripreme za početak nove školske 2021/2022. godine i poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u doba i nakon pandemije Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je u avgustu i septembru 2021. godine realiziralo nekoliko panela namijenjenih direktorima, odgovornim odgajateljima, stručnim saradnicima, odgajateljima i nastavnicima, između ostalog, realizirane su teme:
„Prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštita učenika u doba pandemije“, voditelji: prof. dr. Elmedin Muratbegović i Samela Alagić
„Zaštita i unaprjeđenje mentalnog zdravlja djece/učenika i nastavnika“, voditeljica prof. dr. Dženana Husremović.
 Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u saradnji sa Porodičnim savjetovalištem realiziralo „Program podrške namijenjen profesionalcima - nastavnicama i nastavnicima osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo“, u cilju zaštite mentalnog zdravlja – realizirano u novembru 2021. godine
Od početka 2022. godine realizirane su sljedeće aktivnosti namijenjene zaštiti učenika:
 Januar 2022. godine edukacija direktora osnovnih i srednjih škola – „Prevencija nasilja i zaštita učenika“ prof dr. Elmedin Muratbegović.
 Januar 2022.godine „Zaštita mentalnog zdravlja učenika i nastavnika“, prof. Dženana Husremović i dr. Remzija Šetić.
 Februar 2022. godine predavanje za pedagoge osnovnih i srednjih škola - Adis Dučić „Sigurnost učenika u digitalnom okruženju“
 Februar/mart 2022. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, EMMAUS, MUP KS i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje su realizirali edukaciju svih pedagoga srednjih škola iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima.
 Vijeće Evrope i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje realizirali edukaciju profesionalaca iz osnovnih i srednjih škola iz oblasti trgovine ljudima.
 Ministarstvo u saradnji sa Udruženjem Narko-Ne pokrenulo preventivni program usmjeren na prevenciju kockanja.
 Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine realizira Projekat „Lopov uvijek bude otkriven“ sa svim učenicima šestih razreda osnovnih škola. Naime, Projektne aktivnosti su usmjerene na osnaživanje povjerenja učenika u institucije sistema, prevenciju krivičnih djela, a jedan od dodatnih sadržaja je pokazna vježba rada službenog policijskog psa, posebno obučenog da traga i pronalazi skrivene predmete.
 Mjesec februar 2022. godine pozvane sve osnovne i srednje škole da sa učenicima realiziraju sadržaje u funkciji prevencije svih oblika nasilja, te je školama dostavljena dopunjena lista dostupnih linkova za realizaciju nastavnih sadržaja u funkciji prevencije nasilja.
 U cilju prevencije nasilja obilježen (23. februar 2022. godine )“Dan ružičastih majica“ u svim osnovnim i srednjim školama.
 U februaru obilježen „Međunarodni Dan sigurnog interneta“ u saradnji sa EMMAUS.
 Mart i april u svim osnovnim i srednjim školama realizirani sadržaji u funkciji prevencije trgovine ljudima namijenjeni učenicima, nastavnicima i roditeljima.
 Ministarstvo je formiralo radnu grupu koja je pripremila Priručnik za učenike osnovnih i srednjih škola, te je Ministarstvo svim školama dostavilo akt u kojim se pozivaju osnovne i srednje škole da se realiziraju sadržaji u cilju zaštite mentalnog zdravlja učenika (Priručnik je objavljen na linku Ministarstva)
 U martu 2022. godine realiziran sastanak sa Vijećem roditelja Kantona Sarajevo na temu „Sigurnost i zaštita učenika“. Nakon realiziranog sastanka, školama je dostavljen akt da informišu sve roditelje o realizaciji Programa sekundarne prevencije u školama, te da se roditelji upoznaju sa Pravilnicima koji propisuju aktivnosti i radnje usmjerene na zaštitu i dobrobit učenika.
 Nakon realiziranog sastanka roditeljima je dostavljen link za prijavu na seriju Webinara na temu „Sigurnosti učenika u digitalnom okruženju“. Realizirano 7 webinara i roditeljima dostavljeni materijali u kojim se upoznaju o načinima i alatima zaštite djece u digitalnom prostoru.
Kako bi se djeci i učenicima mogla pružiti adekvatna i kontinuirana stručna podrška, realizirali preventivni programi i provodile aktivnosti usmjerene na zaštitu i sigurnost učenika već duži period u općoj i stručnoj javnosti ističe se važnost zapošljavanja psihologa i socijalnih radnika, stoga je Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje 14. 04. 2022. godine odobrila zapošljavanje na neodređeno radno vrijeme 69 psihologa (6 u predškolskim ustanovama, 56 u osnovnim školama i 10 psihologa u srednjim školama) i 16 socijalnih radnika.
Sve navedene aktivnosti nalaze svoju upotrebu u neposrednom grupnom i individulanom radu sa učenicima u odgojno-obrazovnom procesu u školu.