Godišnji izvještaj o radu Sektora za saobraćaj i edukaciju za 2023. godinu