Skip to main content

KONSULTACIJE NA PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA U KANTONU SARAJEVO

<p>Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je pripremilo tekst Prednacrta Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo.</p><p>Pozivamo sve zainteresovane da u ovoj fazi postupka uzmu aktivno učešće u konsultacijama u trajanju od deset (10) dana počev od 01.04.2024. godine. Primjedbe, prijedloge, sugestije, mišljenja ili inicijative na tekst Prednacrta Zakona o udžbenicima dostavljaju se Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na e-mail: mo@mo.ks.gov.ba ili putem pošte na adresu: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1., Sarajevo, na obrascu koji se nalazi u prilogu.</p><p>Materijal možete preuzeti na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo http://mo.ks.gov.ba</p&gt;

Objavi na naslovnoj
Ne
NodID
63291