Upis djece u predškolske ustanove i program sufinansiranja boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama za školsku 2022./2023. godinu

UPIS U PREDŠKOLSKE USTANOVE - JANUAR 
Konačna rang lista primljene djece nakon januarskog upisnog roka u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo - https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/konacna_rang_lista_januar.pdf
Poštovani roditelji,
nastavak upisnog roka za djecu predškolskog uzrasta u predškolske ustanove Kantona Sarajevo završen je danas, 18.01.2023. godine.
Na linku: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/rang_lista_januar.pdf  dostupna je Rang lista primljene djece u predškolske ustanove.
U skladu sa obavještenjem od 04.01.2023. godine objavljenim na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, od 18. do 24.01.2023. godine roditelji će imati pravo podnošenja prigovora na Rang listu primljene djece na propisanom obrascu koji možete naći na linku:  https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/obrazac_prigovor_1.pdf ili lično preuzeti u pisarnici Vlade Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1. prizemlje zgrade Vlade.
Uputstvo za podnošenje prigovora možete naći na linku: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/uputstvo_za_podnosenje_pri...
Pravo podnošenja prigovora bit će omogućeno od danas, 18. do 24. 01.2023. godine, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati. Ministarstvo će sve dospjele prigovore riještiti najkasnije do 26.01.2023. godine.
Konačna rang lista primljene djece po javnom konkursu će biti objavljena na platformi EMIS- predškolsko i web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dana 26.01.2023. godine.
Nalinku https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/slobodna_mjesta_nakon_januarskog_upisnog_roka.pdf  je tabela sa pregledom slobodnih mjesta u predškolskim ustanovama nakon okončanja januarskog konkursnog roka.
Sve dodatne informacije o online upisu djece predškolskog uzrasta u predškolske ustanove u školskoj 2022/23. godini dostupne su na web stranici Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, u sekciji Upis u predškolske ustanove 2022/23. godini: https://mo.ks.gov.ba/predskolsko.
 
INFORMACIJA - Upis u predškolske ustanove - Decembar
Cijenjeni roditelji,
obavještavamo vas da će, u skladu sa Konkursom objavljenim dana 30.9.2022. godine za upis djece predškolskog uzrasta u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/23. godini, u informacionom sistemu EMIS Web – modul predškolsko obrazovanje, biti omogućena registracija djece i izbor predškolskih ustanova.

 • Faza registracije bit će omogućena od 01. 12. do 12.12.2022. godine,
 • Faza verifikacije bit će omogućena od 01. 12. do 12.12.2022. godine,
 • Faza izbora vrtića bit će omogućena od 12. do 19.12.2022. godine,
 • Dana 19.12.2022. godine bit će objavljena Rang lista primljene djece,
 • Od 19. do 23.12.2022. godine trajat će faza podnošenja prigovora na Rang listu primljene djece,
 • Od 19. do 27.12.2022. godine trajat će faza razmatranja uloženih prigovora,
 • Dana 27.12.2022. godine bit će objavljena Konačna Rang lista primljene djece od kada će započeti kontakt roditelja i upis primljene djece u predškolske ustanove.

Podsjećamo roditelje da se izbor vrtića, u skladu sa Video uputstvom koje se može naći na linku: https://predskolsko.emis.edu.ba/#/landing/pomoc, izbor vrtića vrši na sljedeći način:

 • Označiti izbor 1., zatim, izbor 2. i 3. i nakon toga kliknuti na opciju Spasi izbor.

(ukoliko se, nakon izbora 1. klikne na opciju Spasi izbor,  neće biti mogućnosti izbora 2. i 3.)
Sve informacije o online upisu u predškolske ustanove u 2022/23. godini dostupne su na web stranici Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, u sekciji Upis u predškolske ustanove 2022/23. godini https://mo.ks.gov.ba/predskolsko.
14.11.2022. - Rang lista primljene djece nakon novembarskog upisnog roka u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo
INFORMACIJA - IZBOR PREDŠKOLSKIH USTANOVA - https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/upis-u-predskolske-ustanove-informacija
INFORMACIJA - Upis u predškolske ustanove - Novembar
Cijenjeni roditelji,
obavještavamo vas da će, u skladu sa Konkursom objavljenim dana 30.9.2022. godine za upis djece predškolskog uzrasta u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/23. godini, u informacionom sistemu EMIS Web – modul predškolsko obrazovanje, biti omogućena registracija djece i izbor predškolskih ustanova.

 • Faza registracije bit će omogućena od 28. 10. do 07.11.2022. godine,
 • Faza verifikacije bit će omogućena od 28.10. do 07.11.2022. godine,
 • Faza izbora vrtića bit će omogućena od 07. do 14.11.2022. godine,
 • Dana 14.11.2022. godine bit će objavljena Rang lista primljene djece,
 • Od 14. do 18.11.2022. godine trajat će faza podnošenja prigovora na Rang listu primljene djece,
 • Od 14. do 22.11.2022. godine trajat će faza razmatranja uloženih prigovora,
 • Dana 22.11.2022. godine bit će objavljena Konačna Rang lista primljene djece od kada će započeti kontakt roditelja i upis primljene djece u predškolske ustanove.

Podsjećamo roditelje da se izbor vrtića, u skladu sa Video uputstvom koje se može naći na linku: https://predskolsko.emis.edu.ba/#/landing/pomoc, izbor vrtića vrši na sljedeći način:

 • Označiti izbor 1., zatim, izbor 2. i 3. i nakon toga kliknuti na opciju Spasi izbor. (ukoliko se, nakon izbora 1. klikne na opciju Spasi izbor, neće biti mogućnosti izbora 2. i 3.)

Sve informacije o online upisu u predškolske ustanove u 2022/23. godini dostupne su na web stranici Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, u sekciji Upis u predškolske ustanove 2022/23. godini - https://mo.ks.gov.ba/predskolsko.
24.10.2022. - Konačna Rang lista primljene djece nakong oktobarskog roka u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo
17.10.2022. - Rang lista primljene djece nakon oktobarskog upisnog roka u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo
 
Informacija - Upis djece u predškolske ustanove u Kantonu Sarajevo
Cijenjeni roditelji,
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je danas, 30.9.2022. godine, objavilo Konkurs za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini.
Također, objavljene su i Izmjene i dopune Instrukcije o upisu djece u predškolske ustanove u školsku 2022/2023. godinu broj: 11-03/01-34-24216-4/22.
Registracija djeteta u sistem vrši se pristupom web stranici www.predškolsko.emis.edu.ba i bit će omogućena danas, od 10:00 sati, za djecu koja nisu registrovana u prethodnom periodu, i trajat će do 7.10.2022. godine do 18:00 sati.
Izbor predškolskih ustanova u sistemu bit će omogućen 10.10.2022. godine, a u skladu sa Konkursom za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini.
Roditelji čija djeca su registrovana, a nisu primljena u prethodnom upisnom roku su dužni izvršiti dopunu dokumentacije u skladu sa kriterijima za bodovanje
Također, sve informacije o online upisu u predškolske ustanove u 2022/2023. godini su dostupne na web stranici Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, u sekciji Upis u predškolske ustanove 2022/2023. godini - https://mo.ks.gov.ba/predskolsko.
Ukoliko roditelj/staratelj ima određene poteškoće ili nejasnoće potrebno je da se obrati za isto putem sistema EMIS-predškolsko.
Sretno!

K O N K U R S za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini
 
VAŽNO - Izmjene i dopune Instrukcije o upisu djece u predškolske ustanove u školsku 2022/2023. godinu
 
Upis djece u predškolske ustanove – OBAVJEŠTENJE ZA RODITELjE - 12.9.2022.

 
Poštovani roditelji,
Nastavak upisnog roka za djecu predškolskog uzrasta u predškolske ustanove Kantona Sarajevo koja su registrirana u sistemu EMIS – predškolsko, a nisu primljena ni u jedan vrtić, bit će otvoren od 12.9.2022. godine (ponedjeljak) od 10,00 sati do 19.9.2022.godine (ponedeljak) do 10,00 sati kao nastavak julskog upisnog roka.  Rang lista primljene djece po ovom dijelu konkursnog roka objaviti će se u ponedeljak, 19.09.2022.godine.
Pravo učešća na ovom upisnom roku imaju djeca koja se ne nalaze na rang listama primljene djece nakon julskog upisnog roka, te djeca koja su primljena u predškolske ustanove, a čiji roditelji nisu potpisali ugovor ni sa jednom predškolskom ustanovom.
Podnošenje prigovora na ovaj upisni rok biti će omogućeno u periodu od 19.9. do 23.9.2022. godine, na istovjetan način kao i u prethodnom periodu. (LINK: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/uputstvo_za_podnosenje_prigovora_1.pdf)
Objava konačnih rang lista, nakon prigovora bit će 26.9.2022.godine.
 
Online registracija djece za boravak u predškolskim ustanovama: https://predskolsko.emis.edu.ba/
Registracija se vrši samo za djecu koja se upisuju po prvi put u vrtić ili za djecu čiji roditelji su su se izjasnili da žele promijeniti predškolsku ustanovu. Dakle, roditelji čija djeca su već upisana u vrtić ne treba da se registruju u sistem EMIS Predškolsko jer su ta djeca već registrovana od strane predškolske ustanove!
 
RANG LISTE PRIMLJENE DJECE NAKON FAZE II (do optimalnog broja djece u odgojnim grupama) - https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/rang-liste-primljene-djece-nakon-f...
 
UPIS U PREDŠKOLSKE USTANOVE - FAZA III https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/upis-u-predskolske-ustanove-faza-iii
 
RANG LISTA PRIMLJENE DJECE NAKON FAZE III (do maksimalnog broja djece u odgojnim grupama) - https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/rang-lista-primljene-djece-nakon-f...
 
UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA NA JULSKI UPISNI ROK U PREDŠKOLSKE USTANOVE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINUhttps://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/uputstvo_za_podnosenje_pri...
 
OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIGOVORAhttps://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/obrazac_prigovor_0.doc
 

 

VAŽNA INFORMACIJA

 
Cijenjeni roditelji,
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je danas, 14.7.2022. godine, objavilo Ispravku Konkursa za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini broj: 11-34-26989-3/22.
S obzirom na navedenu Ispravku Konkursa, od danas će biti omogućen još jedan reizbor u sistemu što znači da će roditelji koji žele promijeniti svoj izbor imati mogućnost da isto urade kao i roditelji koji su greškom izabrali samo 1. izbor će imati mogućnost da izvrše i 2. i 3. izbor predškolske ustanove. Reizbor će biti omogućen od 10:00h.
Podsjećamo, u skladu sa uputstvima u PDF formatu i video uputstvom, a koji su dostupni na sistemu
• https://predskolsko.emis.edu.ba/#/landing/pomoc
• https://predskolsko.emis.edu.ba/korisnicko_uputstvo_za_komisije.pdf
potrebno je da izvršite izbor broj 1., a zatim 2. i 3. i tek onda kliknuti na opciju Spasi izbor. Ukoliko idete na opciju Spasi izbor poslije 1. izbora nećete imati mogućnost da birate 2. i 3. izbor.
Napominjemo da vrijeme prijave na sistem nije kriterij rangiranja djece u izabrane predškolske ustanove.
Također, sve informacije o online upisu u predškolske ustanove u 2022/2023. godini su dostupne na web stranici Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, u sekciji Upis u predškolske ustanove 2022/2023. godini - https://mo.ks.gov.ba/predskolsko.
Sretno!
 
Upis u predškolske ustanove djece u 6. godini života - VAŽNA INFORMACIJA
 
Cijenjeni roditelji,
obavještavamo vas da je omogućen online upis u predškolske ustanove putem EMIS sistema i za djecu u 6. godini života/odgojna grupa u godini pred polazak u školu (obavezni program).
Napominjemo da procjenu zrelosti djeteta za polazak u školu vrši Komisija za upis učenika u prvi razred. Na osnovu mišljenja Komisije, školski obveznik može se privremeno osloboditi upisa u redovnu školu, najdalje do navršenih sedam godina života. Ukoliko je Komisija procijenila da se upis djeteta u prvi razred treba odgoditi, a roditelj planira upisati svoje dijete (ne starije od šest godina života) u predškolsku ustanovu, isti je prilikom upisa u izabranu predškolsku ustanovu dužan dostaviti Potvrdu školske Komisije o odgodi upisa djeteta u prvi razred škole.
Želimo Vam sreću pri upisu!