Konkurs za upis djece u predškolske ustanove za školsku 2023/2024. godinu

Poštovani roditelji/staratelji,

želimo vas obavijestiti da je danas otvoren konkursni rok za upis djece u predškolske ustanove za školsku 2023/2024. godinu putem sistema EMIS-predškolsko. (Link: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/konkurs_.pdf)

Kako biste pristupili sistemu EMIS-predškolsko, molimo vas da kliknete na sljedeći link: https://predskolsko.emis.edu.ba/#/

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je pripremilo infografiku s hodogramom aktivnosti za upis djece u predškolske ustanove. Hodogram je dostupan na sljedećem linku: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/infografika.png

Također, Ministarstvo je izradilo Instrukciju o upisu djece u predškolske ustanove za školsku 2023/2024. godinu, kojom su jasno definisana sva prava i obaveze Ministarstva, predškolskih ustanova i roditelja/staratelja. Instrukciju možete pronaći na sljedećem linku: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/instrukcija_o_upisu_djece_...

S obzirom na veliki broj upita roditelja o rezervacijama upisane djece u predškolske ustanove u sistemu za narednu školsku godinu, izrađeno je Uputstvo za roditelje koje je dostupno na sljedećem linku: https://predskolsko.emis.edu.ba/#/landing/pomoc

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja, molimo vas da uputite Zahtjev za podršku, na koji ćete dobiti odgovor u predviđenom roku. (Link za podršku: https://predskolsko.emis.edu.ba/#/landing/podrska)

Slika