Skip to main content

Javni pozivi za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti iz iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu, sa pozicije Ministarstva za odgoj i obrazovanje